Κατάθεση δικαιολογητικών στον ΕΟΠΥΥ για γυαλιά οράσεως

 

Όλοι ασφαλισμένοι στον ΕΟΠΥΥ, δικαιούνται το ποσό των 100 ευρώ για αγορά γυαλιών οράσεως κάθε 4 χρόνια.

 

Τα δικαιολογητικά που θα χρειαστείτε για την κατάθεση στον ΕΟΠΠΥ είναι τα παρακάτω:

 

  • Γνωμάτευση παροχών ΕΚΠΥ από τον οφθαλμίατρο
  • Βεβαίωση του υπεύθυνου οπτικού που εκδίδεται από το lookshop.gr
  • Απόδειξη λιανικής πώλησης που εκδίδεται από το lookshop.gr
  • Φωτοτυπία λογαριασμού ΙΒΑΝ με δικαιούχο τον καταναλωτή για να κατατεθεί η αποζημίωση

 

Τα παραπάνω έγγραφα θα πρέπει να κατατεθούν στο gov.gr απο όπου και θα αποζημιωθείτε.